Personvern

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Som eksempel kan nevnes navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Behandling av personopplysninger vil ifølge personopplysningsloven si enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. Sandvika Internasjonale Kulturfestival er behandlingsansvarlig og/eller databehandler i relasjon til de dataene vi behandler.

Behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av gjeldende lov og forskrift fastsatt av Datatilsynet.

Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav. Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke nettsider, tjenester og produkter kan variere. I så fall er dette tilgjengeliggjort på de spesifikke nettsidene. Fra tid til annen vil vi også gjennomføre brukerundersøkelser for å få en bedre forståelse for behovene til våre brukere. Vi vil bestrebe oss på å fortelle deg om hvordan vi bruker disse opplysningene.

Deling av opplysninger

Vi deler ikke, eller gir innsyn i, personopplysninger med noen part, utenom følgende, når nødvendig

  • Proisp (webhotell)
  • Nettvendt (utvikling av nettsider og drift av publiseringsløsningen)
  • Automattic Inc, USA (Besøksstatistikk gjennom Jetpack)

Innsyn og retting

I henhold til personopplysningsloven § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Sandvika Internasjonale Kulturfestival, c/o Marius Stenberg, Høvikstien 14, 1363 Høvik, e-post post@kulfest.no. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

Oppbevaring og sletting

I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Sandvika Internasjonale Kulturfestival lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

Bruk av infokapsler/cookies

Vi bruker sporingsverktøyet informasjonskapsler («cookies») på våre nettsider for at redaktører skal kunne logge inn på publiserinsgverktøyet, når du legger inn kommentarer og for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å sikre funksjonaliteten på våre sider. Her kan du lese mer om vår bruk av sproring og hvordan du selv kan styre bruken av disse.